הקליניקה הירושלמית לרפואה סינית

בהנהלת גיא סדן, L.Ac, Bsc

052-3541089

:אי מייל

guysedan@gmail.com